Met elkaar zorgen voor ons cultuur-historisch erfgoed

Érfgoedidee staat voor het behoud van onze rijke cultuur en bewogen geschiedenis.
We geven nieuwe en levendige bestemmingen aan historisch vastgoed dat dreigt te verdwijnen. Geven aandacht aan het maken van films en documentaires met een blik op het verleden, plus dat we plek geven aan het verbeelden van 'Liviving Historie'.

Wij maken ons sterk voor behoud van Culturele waarden,
gekoppeld aan meerwaarde