Wat doen wij

Erfgoedidee is een maatschappelijke betrokken stichting met een passie voor het herbestemmen van erfgoed. Wij zetten in op de creatieve ideeën die afgestemd zijn op behoud van het object. Gezamenlijk met eigenaren maken wij een plan van aanpak om tot een juiste bestemming te komen zodat het toekomstbestendig is en ondersteund wordt door een gezond financieel vangnet. Doelstelling is samen erfgoed behouden, benutten en beleven! Wij ondersteunen en ontzorgen partijen; we verbinden en inspireren zodat het betreffende erfgoed in stand gehouden en ten volle benut kan worden door komende generaties. Praktisch gezien zijn we een advies- en ideeenfabriek waar iedereen kan aankloppen. Dit kan een eigenaar zijn van een monument die hulp wil op het gebied van onderhoud en behoud van zijn monument of een gemeente die herbestemming zoekt voor een markant pand.

Erfgoed is het behouden waard! Zorg voor het Erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt. Overal in ons land zetten erfgoedinstellingen, gemeenten, eigenaren en vrijwilligers zich (vaak belangeloos) in voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed. Erfgoedidee ontzorgt al deze mensen door onze expertise te koppelen aan het betreffende erfgoed! Nadat op uw verzoek Erfgoedidee zich heeft verbonden aan het betreffende erfgoed wordt er een traject gestart waarbij niet alleen een passend Erfgoedidee ontwikkelt wordt, maar ook toegewerkt wordt naar bestemming en bewaking van duurzame bewaring. Tijdens dit traject is Erfgoedidee uw steun en toeverlaat op gebied van ontwikkeling, financiering en bewaking van het object.

Door onze onafhankelijkheid zijn we in staat om met frisse “out-of-the-box” ideeën te komen die we met een gedegen plan onderbouwen. Daarnaast zijn we de spin in het web tussen alle betrokken partijen. Doordat wij de regie graag in handen houden bent u ervan verzekerd dat u één aanspreekpunt heeft en weet u altijd waar u met vragen terecht kunt. Snelheid, daadkracht en korte lijnen zijn voor ons dagelijkse kost. De adviseurs van Erfgoedidee werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals provinciale steunpunten en museumconsulenten. Ons streven is om antwoorden op individuele vragen en praktijkervaringen te verwerken tot relevante adviezen. Erfgoedidee geeft praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van diverse soorten erfgoed: van gebouwd erfgoed tot archeologie en van landschappen tot museale collecties. Ook rijks- en lokale overheden staan we bij met raad en daad in het ontwikkelen van beleid. De brede kennis en jarenlange ervaring van onze adviseurs vormen hiervoor de basis.