Wie zijn wij

Wij van Erfgoedidee zijn fans van panden met karakter. De historie en verhalen van erfgoed en monumenten raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen en levend houden. Op de juiste manier door de tijd overdragen aan volgende generaties. Omdat ze bijzonder zijn en omdat ze door hun bijzondere status extra aandacht verdienen. Daar dragen we graag ons steentje aan bij. Waarom? Omdat we veel te vaak zien dat er prachtige gebouwen afgebroken worden voor eigen gewin. Of dat er respectloos wordt omgegaan met de historische waarde en de soms eeuwenlange status van een prachtig gebouw. Daarom!

Daarnaast zien we ook een wildgroei van nieuwbouw in gebieden waarvan wij van mening zijn dat daardoor de historische schoonheid wordt geschaad. Natuurlijk zijn wij niet tegen nieuwe ideeën of nieuwbouw projecten, maar we willen u graag meenemen in een denkveld waarbij oude, historische panden en gebieden een waardige plek krijgen in onze toekomstige leefwereld. Zó dat niet de willekeur overheerst maar we zorgvuldig met ons Erfgoed omgaan, waarbij toekomstige generaties kunnen leren en genieten. Genieten van de schoonheid en geschiedenis van ons Erfgoed, positief gebruikmakend van de mogelijkheden die hiermee in de toekomst denkbaar zijn.

Naast onroerend erfgoed zoals de monumenten en gebouwen heeft ons land een rijke schakering van roerend erfgoed (collecties, archieven, schilderijen, etc) en immaterieel erfgoed (muziek, theater, ambachten, tradities, etc). Erfgoedidee staat klaar om ook in deze gevallen behulpzaam te zijn om te kijken welke mogelijkheden aangepakt en geboden kunnen worden tot behoud.